Leden van de schoolraad

Personeel: Nele Dewanckel - Heleen Claeys - Christine Adam

Ouders: Tom Koether - Robin Vandersyppe - Liezelot Vanbelle

Lokale gemeenschap: Rudy Vanden Broele - Patricia Hollebecque - Annelies Viaene

Vertegenwoordiger schoolbestuur: Ireen Pattyn 

Directie: Nadine Mispelaere - Ann Alleman

Verslagen