De Graankorrel Wervik

De Graankorrel Wervik, een “grensverleggende” school!

Onze school ligt  aan de lands -en taalgrens.

Die verscheidenheid van kinderen nodigt ons telkens uit om eigen taal- en cultuurgrenzen te openen , te verleggen.

We willen die kansen ten volle aanwenden om een rijk aanbod te bieden.

Onze drie vestigingsplaatsen kennen enkel open grenzen zodat we in verbondenheid met elkaar verder kunnen bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

De lokale gemeenschap willen we daarbij ook ten volle betrekken.

We willen dat de kinderen, vanuit het respect voor hun eigenheid,

hun eigen grenzen openen zodat ze in  verbondenheid en met een open geest

op een verantwoorde manier  kunnen samenleven met anderen.

Met de leerlingen willen we grensverleggend werken

waarbij we ze uitdagen om zichzelf steeds naar een hoger niveau te tillen.

“Leren = zijn eigen grens kennen om dan zijn grenzen te verleggen”


De Graankorrel Wervik, voor iedereen een toekomst!

We proberen voor alle  kinderen  zo veel mogelijk toekomstperspectieven te bieden

door te werken aan een persoonlijke brede talent- ontwikkeling vanuit

vertrouwen en samenwerking,

openheid en verbondenheid,

betrokkenheid en zelfstandigheid,

plezier en optimisme,

respect en discipline

“Opvoeden = grenzen leggen.”


De Graankorrel Wervik, een zorgzame school!

Vanuit een brede zorg proberen we te werken aan de ontplooiing van ieder kind.

Om die zorgzame omgeving te bereiken proberen we, vanuit een brede  grensverleggende  zorg, te werken aan de ontplooiing van ieder kind.